Obrazek nagłówka

Naszym najstarszym beneficjentom, którzy ze względu na stan zdrowia pozostają w domu, cały czas pomagają asystentki. Są wielkim oparciem, zwłaszcza dla seniorów niesamodzielnych, samotnych, wdów, które w ostatnich tygodniach straciły mężów  i “wiekowych” małżeństw. Aktualnie taką opieką domową objętych jest docelowo 15 osób. Do obowiązków asystentek należą: zakupy, pomoc przy toalecie,  porządkowaniu mieszkań, umawianie wizyt lekarskich, realizowanie recept, spacery, rozmowy, a także uświadamianie o zagrożeniu covid 19 i pandemii. Asystentki, które są pracownicami firmy VERMAR wypełniają swoje obowiązki rzetelnie i z wielkim zaangażowaniem.
Archiwa


Kategorie