Obrazek nagłówka

Miasto Zamość ponownie przystąpiło do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Zadanie skierowane jest  przede wszystkim do:

osób powyżej 16 roku życia ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, potrzebujących wysokiego poziomu  wsparcia, w tym osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, trudnościami związanymi z komunikacją i mobilnością, osób samotnych oraz niepełnosprawnych niekorzystających ze wsparcia lub opieki  w ramach innych programów.

Usługi asystenta jako forma ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych mają na celu ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia.

Usługa asystenta polega na:

  • asystowaniu w wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
  • asystowaniu w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu przy ich realizacji;
  • asystowaniu przy załatwianiu spraw urzędowych;
  • pomocy w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  • pomocy/asystowaniu przy korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2021 r.

Realizatorem Programu dla niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Zamość jest Stowarzyszenie „Magiczny Ogród”, ul. Wiejska 13 lok. 1, 22-400 Zamość.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w ramach Programu mogą zgłaszać się
do Stowarzyszenia „Magiczny Ogród” w Zamościu :

Pani Dorota Margol tel. 507458222, e-mail dorota.margol@o2.pl
Archiwa


Kategorie