Obrazek nagłówka

25 lutego w  Osiedlowym Domu Kultury OKRĄGLAK odbył się KĄCIK MÓWCÓW .

Dyskusja nt.  działalności społeczno – kulturalnej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego toczyła się w formie world cafe. W atmosferze kawiarnianej zastanawialiśmy się nad oceną zasobów, które oferuje Spółdzielnia  oraz  możliwościami ich wykorzystania.
Trzy grupy uczestników kolejno  omawiały:
Ocenę zasobów: czy zasoby są wystarczające? czy są w pełni wykorzystywane, co jest jeszcze
                              potrzebne?

Bariery: co ogranicza aktywności społeczno – kulturalną mieszkańców?

Szanse – wypracowanie nowych/korzystniejszych rozwiązań

Ustaliliśmy, że zebrane materiały zostaną umieszczone na stronie internetowej oraz w gazecie osiedlowej wydawanej przez Spółdzielnię.  Umożliwi to włączenie w dyskusję szerokiego kręgu mieszkańców. Mamy nadzieję, że wzmocni aktywność, przyczyni się do podejmowania oddolnych inicjatyw i pełniejszego zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej.
Archiwa


Kategorie