Obrazek nagłówka

Informujemy, że Zamojskie Centrum Wolontariatu jest w trakcie realizacji dofinansowanego przez Miasto Zamość zadania pt. WOLONTARIAT JAKO GŁÓWNY PRZEJAW INDYWIDUALNEJ I GRUPOWEJ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ.

Jego celem jest proces odnowy wolontariatu poprzez pozyskiwanie nowych wolontariuszy, odbudowanie i rozwój struktur wolontariatu, wzrost wiedzy dotyczącej funkcjonowania wolontariatu w środowisku lokalnym oraz przygotowanie organizacji pozarządowych do współpracy z wolontariuszami.
Dwa lata pandemii i zdalne nauczanie spowodowały destabilizację i ograniczenie rozwoju struktur, zwłaszcza wolontariatu szkolnego. Zabrakło też regularnych kontaktów koordynatorów i wolontariuszy z Zamojskim Centrum Wolontariatu. Spontaniczne „pospolite ruszenie” nastąpiło podczas udzielania pomocy uchodźcom z Ukrainy. Wolontariat jako aktywność indywidualna odpowiadał wprawdzie na bieżące potrzeby, ale było sporo problemów logistyczno -organizacyjnych.
Mamy nadzieję, że zaproponowane w ofercie działania przyczynią się do uaktywnienia sprawnie zorganizowanego wolontariatu oraz wzmocnienia potencjału zamojskich organizacji pozarządowych.
W harmonogramie zadania znajdą się: spotkania informacyjno – motywujące, szkolenia dla wolontariuszy, dla korzystających i inne.
Archiwa


Kategorie