Podziękowanie dla Moniki 2013-09-02 , aktualności , inne działania projektowe , archiwum aktualności - 2013

Monika Mróz, magister prawa i administracji, od 2009 roku prowadziła poradnictwo prawne dla osób poszkodowanych przez III Rzeszę i ich rodzin. Informowała co się ofiarom prześladowań należy, z  jakich form wsparcia mogą korzystać, redagowała i pisała prośby o zapomogi, zasiłki pieniężne, dofinansowania, sanatoria, sprzęt rehabilitacyjny i usługi opiekuńcze. Jak trzeba było – udzielała też wsparcia w sprawach karnych i cywilnych. Wiele godzin przepracowała wolontarystycznie.

W sumie udzieliła ponad 260 porad! Miła, życzliwa, zawsze miała czas dla seniorów, których darzyła ogromnym szacunkiem. Nowe, życiowe plany i sprawy osobiste nie pozwalają jej na dalszą z ZCW współpracę.  Zarząd Stowarzyszenia i beneficjenci projektu dziękują Monice i życzą na nowa drogę życia - wszystkiego, co najlepsze.