Seniorzy na promocji książki Mariana Karczmarczyka 2013-10-01 , aktualności , spotkania seniorów , archiwum aktualności - 2013

Oprócz zajęć w świetlicy dziennego wsparcia i atrakcji proponowanych w ramach projektu seniorzy, podopieczni Centrum Wolontariatu, uczestniczą często w innych, kulturalnych przedsięwzięciach. W sobotę, 29 września wzięli udział w promocji nowej książki pana Mariana Karczmarczyka – zamojskiego satyryka, fraszkopisarza i aforysty. Z imprezy, oprócz miłych wrażeń, każdy wyniósł zabawny tomik humoresek pt. „Grzechy, grzeszki i...”

z dedykacją i autografem autora. Pan Marian Karczmarczyk, członek Związku Inwalidów Wojennych, od 4 lat jest beneficjentem projektu, ale też wspiera działania ZCW.