Rozmowy ze świadkami historii 2012-01-30 , szkolenia

Grupa uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego wraz z nauczycielką historii, panią Agnieszka Baraniecką, wzięła udział w warsztatach dotyczących dokumentowania wspomnień beneficjentów projektu: „Otaczając opieką odzyskać dla lokalnej społeczności. Polsko – niemieckie partnerstwo dla polepszenia jakości życia mieszkańców Zamojszczyzny poszkodowanych przez III Rzeszę”.

Wszyscy obecni otrzymali materiały dotyczące tej szczególnej pracy i techniczne wskazówki związane z nagrywaniem i spisywania relacji. Autorką materiałów i całego przedsięwzięcia jest Krystyna Rybińska – Smyk. Ośmioro uczniów już  zostało  skierowanych do konkretnych osób. Chętnych zapraszamy do współpracy. Trzeba mieć tyko: sprzęt nagrywający, dużo cierpliwości, zamiłowanie do wiedzy historycznej, języka polskiego i tzw. „lekkie pióro”.