Międzynarodowi „zbieracze wspomnień” spotkali się w Zamościu 2015-03-01 , aktualności , integracja międzypokoleniowa , współpraca międzynarodowa - erasmus+ , archiwum aktualności - 2015

Zamojskie Centrum Wolontariatu w dniach od 01 do 10 marca 2015 r. realizuje międzynarodowe spotkanie historyczne zatytułowane LET ME TELL YOU A STORY. Jego uczestnikami są młodzi ludzie, przedstawiciele organizacji młodzieżowych i pozarządowych z Bułgarii, Chorwacji, Czech, Rumunii, Turcji, Węgier i Polski, którzy będą wspólnie zgłębiać wiedzę o losach Dzieci Zamojszczyzny na tle wojennych wydarzeń w regionie.

W tym celu spotkają się ze “świadkami historii”, którzy są podopiecznymi Zamojskiego Centrum, przeprowadzą z nimi wywiady i opiszą losy. Wymienią się wiedzą dotyczącą omawianego okresu, zwiedzą Miejsca Pamięci w Zamościu oraz muzea w Bełżcu i na Majdanku. Wszystkie działania będą poprzedzone warsztatami: integracyjnymi, dziennikarskimi, animacji językowej i komunikacji interkulturowej. Podczas wizyty w prowadzonej przez Centrum Świetlicy Dziennego Wsparcia, poznają formy i metody opieki nad poszkodowanymi przez III Rzeszę, które skonfrontują z rozwiązaniami stosowanymi w ich środowiskach lokalnych.

To międzynarodowe wydarzenie poprzedziła wizyta przygotowawcza. W dniach 22.02 – 24.02, liderzy z w/w krajów wspólnie omawiali z polskimi uczestnikami i koordynatorem szczegóły działań.

Marcowe spotkanie jest głównym elementem 4- miesięcznego projektu realizowanego przez Zamojskie Centrum Wolontariatu w ramach sektora 'Młodzież' programu Erasmus+.