Wolontariat w szpitalu – reaktywacja. 2015-04-21 , aktualności , integracja międzypokoleniowa , archiwum aktualności - 2015

W zamojskim „starym szpitalu” znowu są wolontariusze. Pracują w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym i na oddziale opieki paliatywnej. Ich koordynatorką jest studentka Małgorzata Ostasz, która jako członek klubu przy I LO była tu wolontariuszką.

Małgosia reaktywowała wolontariat po przerwie spowodowanej remontem szpitalnych oddziałów. Wolontariuszami są uczniowie I LO i Liceum Społecznego. Wolontariusze opiekują się głównie pacjentami ZOL-u,ludźmi w podeszłym wieku, samotnymi i schorowanymi. Wśród nich są też osoby poszkodowane przez III Rzeszę. Inicjatywą koordynatorki był pomysł, żeby nagrywać i spisywać ich wspomnienia, w co wolontariusze również chętnie się zaangażowali. Życzymy Małgosi i całej ekipie wytrwałości i satysfakcji z pracy.