Pamiętać, ale jak? Polsko – niemieckie warsztaty o “trudnej pamięci” 2015-08-25 , aktualności , inne działania projektowe , archiwum aktualności - 2015

Warsztaty poświęcone będą pamięci i wspólnej, trudnej historii. Wezmą w nich udział przedstawiciele Federalnego Związku Informacji i Doradztwa dla Ofiar Narodowego Socjalizmu z Kolonii (4 osoby) oraz wolontariusze i nauczyciele wskazani przez Centrum Wolontariatu (16 osób), którzy pracują na co dzień z osobami poszkodowanymi przez III Rzeszę i młodzieżą. Główne cele tego międzynarodowego spotkania to: wymiana doświadczeń, wypracowanie skutecznych metod edukacji pozaformalnej pozwalających uczcić losy ofiar nazizmu, a także odpowiedź na pytania: - Jak uczyć młodych ludzi o historii II wojny światowej w momencie, gdy niedługo zabraknie pokolenia naocznych świadków tych wydarzeń? - Jak Polacy i Niemcy mogliby uporać się ze wspomnieniami wojennymi, które cały czas ciążą na stosunkach między obu krajami? „Literatura jako medium pamięci”, „Film jako narzędzie edukacyjne”, „Pedagogika miejsc pamięci związanych z II wojną światową”, „Niewygodne pytania jako wyzwanie”- to tematyka poszczególnych modułów warsztatów. Będą też rozmowy i spotkanie ze świadkami historii, beneficjentami projektu, którzy od 2009 roku korzystają z przygotowanej dla nich przez Zamojskie Centrum Wolontariatu oferty. Oferty zamkniętej w czterech słowach: pomoc, pamięć, integracja i aktywizacja. Warsztaty odbędą się w dniach 22 – 24 września.