Kartki z życzeniami 2015-12-17 , aktualności , integracja międzypokoleniowa , archiwum aktualności - 2015

Tradycyjnie, jak co roku, wolontariusze wypisali ponad 120 kolorowych kart z życzeniami dla podopiecznych ZCW, którzy ze względu na stan zdrowia rzadko odwiedzają senioralną stację socjalną.

Życzeniami zostali też obdarowani przedstawiciele władz miasta, powiatu, a także przyjaciele ZCW z innych organizacji pozarządowych, Kartki zostały dostarczone osobiście przez wolontariuszy - posłańców lub wysłane pocztą.