Kurs szkoleniowy ‘Change your attitude’ na Węgrzech 2016-02-15 , aktualności , współpraca międzynarodowa - erasmus+ , archiwum aktualności - 2016

W dniach 22 lutego – 1 marca 2016 w węgierskim Gant odbędzie się kurs szkoleniowy organizowany w ramach akcji kluczowej 1 programu Erasmus+, przez naszego węgierskiego partnera, Co-Efficient.

Naszym zadaniem jest stworzenie lokalnej aktywności budującej społeczeństwo obywatelskie w społecznościach lokalnych wszystkich partnerów projektu. W działania zaangażowane są młode osoby z naszych organizacji włączając w to dużą grupę osób niepełnosprawnych.

Nasze działania opierać się będą na doświadczeniu wolontariackim oraz w duchu Independent Living Movement . Struktura programu zapewnia uczestnikom rozwój umiejętności i kompetencji, które pozwolą młodzieży tworzenie akcji lokalnych, które odpowiadają ich potrzebom.

Organizator zapewnia przeprowadzenie kursu szkoleniowego w środowisku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych w otoczeniu przeszkolonych do pomocy wolontariuszy przez cały czas trwania działania.

Zamojskie Centrum Wolontariatu reprezentować będzie grupa młodzieży niedosłyszącej z regionu Lubelszczyzny.

Spotkanie będzie prowadzone przez doświadczony team trenerski pracujący z młodzieżą z mniejszymi szansami:

  • Elemer Szentpetery – Co-Efficient (Węgry)
  • Melinda Nagy – Co-Efficient (Węgry)
  • Andrzej Smyk – Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu (Polska)
  • Daniel Grebeldinger (Nevo Parudimos)

Partnerzy projektu:

  • European Youth Centre Breclav z.s. (Republika Czeska)
  • Mittetulundusuhing Vita Tiim (Estonia)
  • Spin Para o Intercambio, Formacao e Cooperacao Entre Os Povos (Portugalia)
  • Nevo Parudimos (Rumunia)
  • Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu (Polska)
  • Association Co-Efficient (Węgry)

Projekt realizowany jest w ramach Akcji Kluczowej 1 sektora Młodzież europejskiego programu Erasmus+

Erasmus Plus - Logo