Nasz projekt, ‘Let Me Tell You a Story’ wyróżniony! 2016-01-04 , aktualności , współpraca międzynarodowa - erasmus+ , archiwum aktualności - 2016

Zamojskie Centrum Wolontariatu z przyjemnością przekazuje treść informacji, jaką otrzymaliśmy od Polskiej Agencji Narodowej Programu Erasmus+ odnośnie realizowanej przez nas w pierwszej połowie 2015 roku wymiany młodzieży, zatytułowanej ‘Let Me Tell You a Story’.

„Projekt "Let me tell you a story" (2014-3-PL01-KA105-13211), który został już zakończony, został uznany za "best practice" - za jeden z najlepszych projektów wymian młodzieżowych w programie Erasmus+.”

Wyróżnienie spotkało się z entuzjastycznym odbiorem wśród uczestników naszego projektu, którzy czują się dumni z wyników swoich działań. Najlepszym dowodem zaangażowania młodzieży jest ciągle aktywnie działająca grupa projektowa na portalu społecznościowym Facebook oraz powstanie kolejnej części projektu, ale o tym napiszemy oddzielnie.

Przypomnijmy, że w marcu 2015 roku młodzież z Węgier, Rumunii, Chorwacji, Turcji, Czech, Bułgarii i Polski interesująca się historią, spotkała się w Zamościu by porozmawiać ze znajdującymi się pod opieką Zamojskiego Centrum Wolontariatu seniorami. Wywiady z nimi posłużyły do spisania wspomnień i wydania publikacji w formie elektronicznej i papierowej.

Publikacja była rozprowadzana i reklamowana w wielu miejscach w Europie (środowiska lokalne naszych organizacji partnerskich, biblioteki publiczne, spotkania w ramach europejskich projektów młodzieżowych, wizyty studyjne…).

Dzięki temu ocaliliśmy od zapomnienia losy świadków historii – ‘Dzieci Zamojszczyzny’, jak też zyskaliśmy cenną wiedzę nie możliwą do zdobycia w szkole czy na uniwersytecie, a dotyczącą ludzkich losów w regionie Zamojszczyzny z czasów Drugiej Wojny Światowej.

Projekt realizowany był w ramach Akcji Kluczowej 1, sektora Młodzież, programu Erasmus+.

Erasmus Plus - Logo