Międzynarodowy kurs szkoleniowy “I am a coordinator” - zakończony 2016-03-13 , aktualności , współpraca międzynarodowa - erasmus+ , archiwum aktualności - 2016

12 marca zakończył się kurs szkoleniowy dla osób z mniejszymi szansami, które będą realizować w swoich krajach projekty w ramach programu Erasmus+. Uczestnicy z Bułgarii, Czech, Cypru, Hiszpanii, Włoch, Węgier i Polski zdobyli niezbędną teoretyczną i praktyczną wiedzę potrzebną do realizacji spotkań i wymian międzynarodowych.

Podczas wizyty w Zamojskim Centrum Wolontariatu zapoznali się z działalnością stowarzyszenia oraz doświadczeniami zdobytymi w trakcie realizacji międzynarodowych projektów, które ZCW realizuje od 2003 roku.

W ciągu 8 dni szkolenia był też czas na wzajemne poznanie, integrację, wieczory kulturowe i wycieczki. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć lubelską i zamojską Starówkę, porozmawiać z mieszkańcami.

Kurs prowadzili doświadczeni trenerzy: koordynator projektu Andrzej Smyk oraz: Inga Protuc-Georgiou z Cypru i Elemer Szentpetery z Węgier.

Media o projekcie:
https://www.youtube.com/watch?v=j-Qrhy3Od3I
http://zamojska.org/zcw-zrealizowalo-kolejny-miedzynarodowy-projekt/