Wywiady z kombatantami 2016-04-12 , aktualności , integracja międzypokoleniowa , współpraca międzynarodowa - erasmus+ , archiwum aktualności - 2016

Podziel się: Facebook Google+ Twitter

11 kwietnia odbyła się najważniejsza część projektu „Let me tell you a story II. A tale from the forest” - wywiady ze świadkami wojennych wydarzeń. Uczestnicy przygotowywali się do tej części przez kilka dni. Odbył się warsztat dziennikarski podczas którego uczyli się jak rozmawiać ze świadkami historii, poznawali zasady przeprowadzania wywiadu, wspólnie, w międzynarodowych grupach układali zestawy pytań.

8 kwietnia wysłuchali wywiadu instruktażowego. Jego bohaterka, Pani Sabina Kędziera, mieszkanka wsi Majdan Sitaniecki, opowiadała o klęsce wrześniowej, śmierci polskich żołnierzy, którzy zginęli na jej oczach i późniejszym zaangażowaniu mieszkańców w tworzenie ruchu oporu, o akcjach partyzantów i wyzwoleniu.

11 kwietnia wolontariusze, młodzież z Czech, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Węgier, Włoch i Polski oraz kombatanci spotkali się w sali Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej w Zamościu. Wywiadów zgodzili się udzielić członkowie zamojskich organizacji kombatanckich: panowie Zbigniew Kruk, Narcyz Kruk, Józef Łaba, Tadeusz Kopeć i pani Janina Jasina ze Światowego Związku Żołnierzy AK oraz pan Władysław Bednarczyk ze Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Uczestnicy podzieleni na międzynarodowe grupy zadawali pytania, notowali i nagrywali odpowiedzi. Spotkanie z polskimi seniorami dostarczyło wszystkim wiele pozytywnych emocji. Uczestnicy zauroczeni wiedzą, kondycją i poczuciem humoru rozmówców, podziękowali im wręczając wiązanki biało-czerwonych róż.

Pan Zbigniew Kruk podarował liderom z poszczególnych krajów swoją, opatrzoną dedykacją książkę pt. „Z Armii Krajowej na Sybir”.

Wszyscy spotkają się jeszcze raz na happeningu 14 kwietnia.
 

Informacja o projekcie w Gazecie Zamojskiej: