“Żywa lekcja historii”. Happening na Rynku Wielkim 2016-04-17 , aktualności , współpraca międzynarodowa - erasmus+ , archiwum aktualności - 2016

14 kwietnia w godzinach 11.00 – 12.00 na Rynku Wielkim odbyła się szczególna lekcja historii, której animatorami byli uczestnicy projektu „Let me tell you a story II. A tale from the forest”. Przybyli na nią partyzanci Armii Krajowej, Panowie: Zbigniew Kruk, Narcyz Kruk, Tadeusz Kopeć, Józef Łaba i Pani Janina Jasina, którzy udzielali im wywiadów oraz Panie: Maria Kloc, Waleria Kliszcz i Janina Jabłońska Dzieci Zamojszczyzny – bohaterki projektu „Let me tell you a story I”, z marca 2015 r. Przybyła zaproszona młodzież: uczniowie I LO, ZSP Nr 1, ZSP Nr 4 i Liceum Plastycznego. Miłośnicy historii z Bułgarii, Czech, Chorwacji, Cypru, Węgier, Włoch i Polski na wstępie oddali hołd „bohaterom tamtych dni” odśpiewując po angielsku patriotyczną pieśń o białym krzyżu. Rozdali ulotki z biogramami obecnych na happeningu partyzantów – efekt projektowej pracy. Integrowali obecnych zachęcając do wspólnej zabawy i odciśnięcia dłoni na banerze na znak solidarności i pokoju. W imprezie wzięła udział Zastępca Prezydenta Miasta Zamość, Pani Magdalena Dołgan.

O tym, że projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus+ było widać na ulotkach, plakatach, koszulkach uczestników, identyfikatorach i.... na niebie. W trakcie happeningu bowiem nad Zamościem przeleciał kilka razy samolot z doczepionym napisem „ERASMUS PLUS”, promującym naszego grantodawcę.

Media o projekcie:

http://www.zamojska.pl/wiadomosci/177,lekcja-historii-dla-cudzoziemcow

https://www.youtube.com/watch?v=hZR5rPcRQxo