Wymiana młodzieży "Surf Safe" na Węgrzech - zakończona 2016-05-01 , aktualności , współpraca międzynarodowa - erasmus+ , archiwum aktualności - 2016

W dniach 20-28 kwietnia 2016 w miejscowości Bánk na Węgrzech odbyła się międzynarodowa wymiana młodzieży "Surf Safe". Zamojskie Centrum Wolontariatu reprezentowała siedmioosobowa grupa uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja w Lubartowie. Ich udział w projekcie  jest wynikiem stałej współpracy naszego Stowarzyszenia z tą szkołą.

W ciągu dziewięciu dni projektu młodzież aktywnie spędzała czas, integrując się z rówieśnikami z Węgier, Bułgarii, Rumunii, Słowacji oraz Czech. Celem projektu było zdobywanie doświadczeń oraz zagłębienie się w temat "Surf Safe", czyli bezpiecznego korzystania z internetu. Zadaniem grupy z każdego kraju było przygotowanie warsztatów na tematy związane z korzyściami i niebezpieczeństwami płynącymi z używania internetu,  np. cyberprzemocy, szukania pracy przez Internet, spamu czy zakupów online. W programie projektu nie zabrakło czasu na wieczory, podczas których uczestnicy mieli okazję poznać kulturę krajów współuczestniczących w wymianie.

Wielu niezapomnianych wrażeń dostarczyła uczestnikom całodniowa gra miejska połączona z poznawaniem oraz zwiedzaniem Budapesztu. Młodzież promowała projekt "Surf Safe" w centrum węgierskiej stolicy, organizując flashmob, który przykuwał uwagę niejednego przechodnia i  zwracał uwagę na niebezpieczeństwa czyhające na nas w Internecie.

Ostatni dzień wymiany poświęcony był na ewaluację, podsumowanie, ocenę oraz podzielenie się uwagami na temat spotkania. Uczestnicy stworzyli wideo, gify oraz inne środki przekazujące ideę projektu "Surf Safe" w mediach społecznościowych. Dzień zakończył się uroczystym wręczeniem Youthpassów oraz pożegnalnym przyjęciem.

Dzięki uczestnictwu w projekcie, zadowoleni uczniowie powrócili do domów z nową wiedzą na temat bezpiecznego korzystania z Internetu oraz struktury programu Erasmus+. Zdobyte doświadczenia przekażą swoim kolegom, organizując warsztaty w swoich szkołach oraz tworząc publikację dotyczącą projektu "Surf Safe".

Projekt realizowany był w ramach Akcji Kluczowej 1, sektora Młodzież, programu Erasmus+.

Link do flashmoba.

Erasmus Plus - Logo