Byliśmy na wymianie młodzieży w Rumunii 2016-05-30 , aktualności , współpraca międzynarodowa - erasmus+ , archiwum aktualności - 2016

W dniach 11-20 maja w miejscowości Sarata Monterou w Rumunii odbyła się międzynarodowa wymiana młodzieży pod hasłem „Don’t joke with smoke”. Gospodarzem była organizacja FPT Buzau z miasta Buzau. Wzięło w niej udział 46 młodych osób wraz z liderami grup z Rumunii, Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Cypru, Włoch i Chorwacji. Pięcioosobowa grupa młodzieży reprezentowała Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu.

Celem projektu było uświadomienie młodym ludziom skutków zażywania narkotyków, promowanie aktywnego stylu życia i poszerzenie wiedzy na temat obecnej sytuacji związanej z zażywaniem narkotyków i uzależnieniem od nich w każdym z krajów.

Przeprowadzone podczas projektu warsztaty miały na celu nie tylko realizację programu edukacyjnego związanego z tematyką wymiany, lecz też integrację międzykulturową, nawiązywanie więzi między społecznościami, wymianę swoich poglądów i poszerzenie wiedzy uczestników o innych krajach i kulturach.

Efektem wspólnej pracy uczestników oraz organizatorów była również oficjalna kampania przeciw narkotykom przeprowadzona w Buzau, filmy promocyjne związane z hasłem wymiany, plakaty, ulotki oraz broszury informacyjne.

Mieliśmy też okazję zobaczyć Vulcanii Noroioși, czyli wulkany błotne - unikalne w Europie. Zwiedziliśmy też niedalekie miasteczko Buzau oraz stolicę Rumunii – Bukareszt.

Dzięki tej wymianie nie tylko podniosła się świadomość młodych ludzi odnośnie ryzyka związanego z zażywaniem narkotyków, lecz także nawiązały się przyjaźnie pomiędzy poszczególnymi uczestnikami, którzy zdobyli nowe, niezapomniane doświadczenia. Młodzież mogła rozwinąć umiejętności potrzebne w pracy w grupie oraz poszerzyć wiedzę na temat aktywnego stylu życia i struktury programu Erasmus+.

Projekt realizowany był w ramach Akcji Kluczowej 1, sektora Młodzież, programu Erasmus+.

Aleksandra Piątek

- liderka grupy polskiej