Uczą się debatować w międzynarodowym gronie 2016-07-22 , aktualności , współpraca międzynarodowa - erasmus+ , archiwum aktualności - 2016

"Talking heads" - to tytuł kolejnej wymiany międzynarodowej realizowanej przez ZCW w ramach programu Erasmus+ Ak 1.

Bierze w nim udział 30 osób z Polski, Bułgarii, Litwy, Rumunii i Czech. Młodzi ludzie w międzynarodowym gronie zgłębiają zagadnienia ważne dla wszystkich Europejczyków, takie jak: aktywne obywatelstwo, szanse jakie daje przynależność do wspólnoty, europejska różnorodność kulturowa i jej poszanowanie. Trenerzy podczas omawiania w/w tematów stosują sprawdzone metody edukacji pozaformalnej, a główną jest debata oxfordzka. Debata daje bowiem szansę na: pogłębienie wiedzy, rozwinięcie umiejętności współpracy w grupie, wzmocnienie pewności siebie w sytuacji wystąpień publicznych, szlifowanie języka angielskiego na zaawansowanym poziomie oraz uczenia się krytycznego podejścia do tematu. Uczy też jak bezkonfliktowo dyskutować na trudne zagadnienia.

Rozwinięcie tych wszystkich umiejętności na pewno przyda się uczestnikom w życiu i zwiększy ich szanse na rynku pracy. Pozwoli też bardziej świadomie decydować o przyszłości. Oprócz pracy projektowej uczestnicy mają też czas na inne działania: integrację, wieczory kulturowe, spotkania z mieszkańcami i zwiedzanie Zamościa. W planie jest też wycieczka do Lublina.

Erasmus Plus - Logo

Erasmus Plus - Logo