Przedstawiciele ZCW szkolili się we włoskiej Formii 2016-09-10 , aktualności , współpraca międzynarodowa - erasmus+ , archiwum aktualności - 2016

W dniach od 27 sierpnia do 04 września odbywał się w Farmii międzynarodowy kurs szkoleniowy pt. „Do biegu gotowi, start”. Był to kurs dla osób z małym doświadczeniem projektowym i osób z mniejszymi szansami (ekonomicznymi, zdrowotnymi, kulturowymi). Jego celem było zdobycie przez uczestników nowej wiedzy i doświadczenia oraz podzielenie się już posiadaną wiedzą z zakresu edukacji pozaformalnej i włączenia społecznego.

Kurs inspirował do zwracania większej uwagi w projektach lokalnych i międzynarodowych na udział wszystkich zainteresowanych przedstawicieli społeczności lokalnych. Omawiane były też metody włączania w projekty osób z mniejszymi szansami. Kurs zrealizowała w ramach akcji Kluczowej 1 programu Erasmus+ sektor „Młodzież” organizacja „NECI Italy” z Farmii. Zamojskie Centrum Wolontariatu było partnerem w projekcie, a reprezentowali je: Karolina Czaban, Paulina Lewandowska i Tomasz Olender.