Kawiarnia Opowieści - Kombatanci z wizytą u harcerzy 2011-07-23 , integracja międzypokoleniowa

Tym razem Kawiarnia Opowieści miała charakter wyjazdowy. Kombatanci odwiedzili harcerzy z Hufca ZHP w Częstochowie, którzy przebywali na obozie w Majdanie Sopockim. Po wspólnym obiedzie i zwiedzeniu stanicy rozpoczęło się spotkanie świadków historii z młodymi ludźmi, którzy niewiele wiedzieli o wojennych dziejach Zamojszczyzny.

O tym, co się tu wydarzyło w latach 39-44 opowiedział pan Stefan Tyburski, przewodnik i znawca problemu. Harcerze z zainteresowaniem wysłuchali relacji pana Zbigniewa Tchórzewskiego i pani Janiny Żebury - dzieci zamojszczyzny, którzy przeżyli wypędzenie z rodzinnego domu, obóz przejściowy i gehennę wojny. Swój wiersz na ten temat przeczytał pan Marian Karczmarczyk. Ogromne zainteresowanie wzbudziła opowieść pana Stefana Tora, 95-letniego kombatanta, żołnierza września, a później partyzanta Batalionów Chłopskich. Były też rozmowy z harcerzami i harcerskie piosenki śpiewane przy dźwiękach gitary.