Wywiady z partyzantami. Książka gotowa! 2016-10-18 , aktualności , integracja międzypokoleniowa , współpraca międzynarodowa - erasmus+ , archiwum aktualności - 2016

Podziel się: Facebook Google+ Twitter

„Tales from the forest” (“Opowieści z lasu”) – to tytuł dwujęzycznej, angielsko – polskiej pu­bli­ka­cji, która jest efek­tem fi­nal­nym pro­jek­tu „Let me tell you a sto­ry II”.

Publikacja zawiera wywiady z uczestnikami polskiego ruchu oporu okresu II wojny światowej. Swoje historie opowiedzieli: Pani Janina Jasina oraz Panowie: Zbigniew Kruk, Narcyz Kruk, Władysław Bednarczyk, Józef Łaba i Tadeusz Kopeć. Wy­wia­dy prze­pro­wa­dzi­li uczest­ni­cy pro­jek­tu, młodzi ludzie z Bułga­rii, Czech, Cy­pru, Chor­wa­cji, Węgier, Włoch i Polski, których in­te­re­su­je hi­sto­ria II woj­ny świa­to­wej. Książka ukazała się w nakładzie 500 egzemplarzy, dzięki funduszom Unii Europejskiej – Program Erasmus+ i będzie promowana w krajach wszystkich uczestników projektu.

Wywiady z partyzantami. Książka gotowa!