Międzynarodowa konferencja 2017-09-06 , aktualności , konferencje , archiwum aktualności - 2017

„Formy i metody wsparcia osób poszkodowanych przez narodowy socjalizm na lokalnej, krajowej i międzynarodowej płaszczyźnie” - to tytuł konferencji, która odbędzie się 12 września. Konferencja finalizuje czwarty już etap projektu realizowanego przez Zamojskie Centrum Wolontariatu od 2008 roku, a finansowanego przez niemiecką fundację „Pamięć. Odpowiedzialność. Przyszłość”. W wydarzeniu wezmą udział: partnerzy ZCW z Federalnego Związku Informacji i Doradztwa dla Ofiar Narodowego Socjalizmu z Kolonii, przedstawiciele polskich organizacji, które także korzystają z dofinansowania EVZ, przedstawiciele organizacji kombatanckich, beneficjenci – podopieczni ZCW. Będą też zaproszeni posłowie, przedstawiciele władz miasta oraz organizacji pozarządowych, które działają na rzecz seniorów. Konferencja odbędzie się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Zamość.

Patronat medialny: „Nowy Kurier Zamojski”, Zamość TV, TVK Zamość oraz portal roztocze net.