Obrazek nagłówka

Kim jesteśmy

Sto­wa­rzy­sze­nie Za­moj­skie Cen­trum Wo­lon­ta­ria­tu po­wstało z in­spi­ra­cji Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym trzy­na­ste­go grud­nia 2002 roku.

Działania Zamojskiego Centrum Wolontariatu:
Archiwa


Kategorie