Obrazek nagłówka

Nagrody

Starosta Zamojski – List gratulacyjny


Prezydent Miasta Zamość – List gratulacyjny

Dyplom uznania od Wojewody LubelskiegoInicjatywa Roku 2014 – I Nagroda


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – List gratulacyjny


Inicjatywa Roku 2011 – II Nagroda


Inicjatywa Roku 2008 – II Nagroda
Archiwa


Kategorie