Obrazek nagłówka

,,Międzypokoleniowa Sztafeta Aktywnych”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

RZĄDOWY PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021 – 2030

,,MIĘDZYPOKOLENIOWA SZTAFETA AKTYWNYCH ”

DOFINANSOWANIE 280 000 zł 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 292 288 zł

Projekt „Międzypokoleniowa Sztafeta Aktywnych” ma na celu:
Wzmocnienie więzi i współpracy międzypokoleniowej na zamojskich osiedlach.
Wypracowanie nowych form i metod aktywizowania, integrowania i motywowania mieszkańców do
działania, które przyczynią się do korzystnych i trwałych zmian w międzypokoleniowej współpracy
lokalnej mieszkańców Zamościa.
Termin realizacji 02.08.2021 – 30.06.2023
Grupa docelowa – 160 osób w grupach wiekowych: młodzież 15-28 lat i seniorzy 60+
Działania projektowe:

  • Jesienna Szkoła Liderów Wolontariatu – obóz szkoleniowy,
  • HEIDE PARK –Międzypokoleniowy Kącik Mówców,
  • Opracowanie, realizacja i prezentacja osiedlowych projektów,
  • Wolontariat dla kultury- Teatr (spektakl teatralny o tematyce społecznej),
  • Wolontariat dla środowiska – Osiedlowe akcje ekologiczne „AKTYWNI DLA PRZYRODY”,
  • Szkolenia i warsztaty,
  • Utworzenie Osiedlowych Klubów Wolontariusza,
  • Gala AKTYWNYCH –prezentacja osiągniętych rezultatów, premiera spektaklu.

Wpisy na temat projektu
Archiwa


Kategorie